uk de

Rekisteriselosteet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedon hallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saataville kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste).

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää, että viranomainen laatii henkilörekisteristä rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste). Lain mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin.

 

Rekisteriselosteet:

Dynasty

Facta

Vesikanta Plus

Trimble Locus

Primus

ProConsona

Effica-päivähoito

Sidonnaisuusrekisteri 

 

Tietojärjestelmäselosteet:

Dynasty

Facta

Vesikanta Plus

Trimble Locus

Primus

ProConsona

Effica-päivähoito