uk de

Rekisteriselosteet

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää, että viranomaisen tulee hyvän tiedon hallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi laatia ja pitää saataville kuvaukset pitämistään tietojärjestelmistä (tietojärjestelmäseloste). Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää, että viranomainen laatii henkilörekisteristä rekisteriselosteen (henkilörekisteriseloste). Lain mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin.

 

Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Henkilötietolain 29§:n mukaan rekisteröity voi pyytää rekisteritietojensa oikaisua, poistamista tai täydentämistä. 
Tarkastusoikeus voidaan tarvittaessa toteuttaa lähettämällä ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” tai "Rekisteritietojen korjaamispyyntö" -lomake rekisterinpitäjälle, tai henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

Rekisteritietojen tarkastuspyynnöt ja korjausvaatimukset tulee lähettää kirjeitse osoitteeseen:

Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Lomakkeet tarkastuspyyntöjä ja korjausvaatimuksia varten

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamispyyntö

 

Rekisteriselosteet:

Dynasty

Facta

Vesikanta Plus

Trimble Locus

Primus

ProConsona

Effica-päivähoito

Sidonnaisuusrekisteri 

 

Tietojärjestelmäselosteet:

Dynasty

Facta

Vesikanta Plus

Trimble Locus

Primus

ProConsona

Effica-päivähoito