uk de

Ajankohtaista

Ilmoittautuminen Toivakan kunnan esi- ja perusopetukseen ja iltapäiväkerhoon lukuvuodelle 2018 - 2019

Elokuussa 2018 alkavaan maksuttomaan esiopetukseen haetaan 21.2.2018 mennessä. Esiopetukseen hakeminen koskee kaikkia vuonna 2012 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Lisäksi esiopetukseen hakeminen koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.
Toivakan kunnan esiopetusikäisille (2012 syntyneille) lapsille lähetetään ilmoittautumislomake kirjeenä. Lomake löytyy myös tämän sivuston ”Lomakkeet” kohdasta. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät saatekirjeestä. Lisätietoja antaa Toivakan koulukeskuksen esiopetuksen osalta apulaisjohtaja Janne Karanta, 050 5516 474 ja Kankaisten ala-asteen esiopetuksen osalta apulaisjohtaja Taina Hoskari, 040 6309 205.

Elokuussa 2018 koulun aloittavat kaikki vuonna 2011 tai sitä aikaisemmin syntyneet lapset, jotka eivät vielä ole aloittaneet koulunkäyntiään. Ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan 5.3.2018 mennessä lomakkeella, joka jaetaan esikoulusta. Lomake löytyy myös tämän sivuston ”Lomakkeet” kohdasta. Ilmoittautumislomake palautetaan Toivakan koulukeskukseen esiluokkaan tai os. Salomonin tie 3, 41660 Toivakka tai Kankaisten ala-asteelle, os. Punaisentorintie 62, 41410 Kankainen.
Lisätietoja antaa Toivakan koulukeskuksen osalta rehtori Juhani Holopainen, 050 5419 826 ja Kankaisten ala-asteen osalta apulaisjohtaja Taina Hoskari, 040 6309 205.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan piiriin kuuluvat 1. ja 2. luokkaa käyvät oppilaat sekä erityisen tuen piirissä olevat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään sivistystoimenlautakunnan vahvistamat maksut. Aamu- ja iltapäiväkerhoon ilmoittaudutaan 30.4.2018 mennessä lomakkeella, joka jaetaan esikoulusta. Lomake löytyy myös tämän sivuston ”Lomakkeet” kohdasta.
Ilmoittautumislomake palautetaan Toivakan koulukeskuksen esiluokkaan, iltapäiväkerhoon Puukkikselle, Kankaisten ala-asteelle tai Toivakkatalon keskukseen.
Lisätietoja antaa vapaa-aikasihteeri Satu Paalanen, 040 553 1456.