uk de

Ajankohtaista

Yritystuki nuorten kesätyöllistämiseen

Toivakan kunta myöntää avustusta Toivakassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille toivakkalaisten nuorten kesätyöllistämiseen vähintään kolmen viikon mittaiseen työsuhteeseen ajalla 2.5.-30.9.2019.

Avustus on suuruudeltaan 400 euroa/kesätyöntekijä. Avustus on mahdollista myöntää kymmenelle nuorelle. Avustukset ilmoitetaan yritysten ja yhteisöjen haettavaksi 31.5.2019 klo 15 mennessä. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuori on 16-25 vuotias (syntymävuosi 1994-2003) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2019 ollut Toivakka. 

Yritystukihakemus