uk de

Tarjouspyyntö - kerrostalotontti

Toivakan kunta, y-tunnus 0177201-0, pyytää tarjouksia n. 4000 m2 määräalasta kiinteistössä 850-405-5-664. Toivakan kunnan tavoitteena on saada keskustaajamaan kunnan ensimmäinen kerrostalo. Tarjoajien on sitouduttava kauppaan oheisen tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjoukset tulee toimittaa sähköpostitse tai suljetussa kirjekuoressa Toivakan kunnan kirjaamoon 16.5.2018 klo 9.00 mennessä.

Tarjouspyyntö


Lisätietoja, kysymykset ja vastaukset

17.4.2018 klo 11:50

Kysymys/asia: Tontin koko/tehokkuusluku ei tosiasiassa mahdollista viisikerroksisen kerrostalon toteuttamista.

Tarjouspyyntö päivitetty: tontin koko korjattu alkuperäisestä n. 3000 m2:stä n. 4000 m2:iin. Kaavan mukainen kiineistön koko on n. 4000 m2, kiinteistön alueella on tori, joka tulee huomioida rakennussuunnittelun yhteydessä (jäänee rasitteeksi).