uk de

Tarjouspyyntö Toivakan kunnan koulukyydeistä

Toivakan kunta pyytää tarjouksia koulukyydeistä lukuvuosille 2018-2019, 2019-2020 ja 2020-2021 sekä mahdollisesti yhdelle optiovuodelle alla olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Tarjoukset liitteineen tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa 16.4.2018 klo 15.00 mennessä. Tarjouskuoressa tulee olla merkintä ”Koulukyytitarjous”.

Tarjoukset toimitetaan osoitteeseen:

Toivakan kunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Faksilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä. Myöhässä saapuneet tarjoukset hylätään.

Tarjouspyyntö Toivakan kunnan koulukyydeistä

Oppilaskuljetukset Liite 1

Työ- ja loma-ajat 2018-2019

Oppilaskuljetusten reitit 2018-2019

Tarjouslomake/koulukuljetukset

ESPD lomake

Kysymykset ja vastaukset tarjouspyyntöön liittyen:

1. Tarkoittaako  reitillä 7 tuo arvioitujen ajokertojen määrä viikossa :15=
Aamulla kerran Rutalahti-Toivakka ja iltapäivällä 2 kertaa Toivakka-Rutalahti?

Eli näinkö:
aamup.
Toivakka-Rutalahti 15 km ( siirto)
Rutalahti-Toivakka 15 km

iltap.
Toivakka-Rutalahti 15 km iltap.
Rutalahti-Toivakka 15 km (siirto)
Toivakka-Rutalahti 15 km
Rutalahti-Toivakka 15 km (siirto)

Ja koska tarjouspyynnössä mainitaan lähtö-ja päättymispaikaksi Toivakan koulukeskus tarkoittanee tämä sitä,
että kilometreihin lasketaan myös nuo siirrot Rutalahteen ja sieltä Toivakkaan? 
 

Vastaus: Ajokertojen määrä 15 tulee juuri näin eli joka päivä aamulla 1 kerran ja iltapäivällä 2 kertaa.

Ja kilometreihin lasketaan myös nuo siirrot, jolloin Toivakka-Rutalahti-Toivakka reitistä tulee yhdestä kerrasta 30 km.

2. Edellyttääkö option käyttäminen kummankin osapuolen hyväksyntää vai onko se yksipuolisesti tilaajan päätettävissä?

Vastaus: Option käyttäminen edellyttää kummankin osapuolen hyväksyntää.

 

3. Hyväksyykö tilaaja jo ajoneuvossa olevan ajoseuranta- ja paikannusjärjestelmän käytettäväksi vai hankkii vielä toisen järjestelmän ajoneuvoon?

Vastaus: Ajoseuranta- ja paikannusjärjestelmän käyttämisestä ei ole vielä päätöstä. Tilaajalla ei ole nykyisissä koulukuljetuksissa tällaista järjestelmää käytössään.

 

4. Voiko reittejä ajaa aina yksi auto aamuin ja päivisin, vai tuleeko reiteille varata useampia autoja?
Esimerkiksi reitti 3 iltapäivälähdöt 13, 14 ja 15, pystyykö reitin hoitamaan yhdellä autolla vai tuleeko varata eri lähtöihin kaksi tai jopa kolme autoa? Tarkoitetaanko kilometrimäärillä yhtä ajokertaa eli jos ajokertoja on päivässä kaksi niin kilometrit voi kerrata kahdella?

Vastaus:  Reitit on suunniteltu niin, että ne pystyy aikataulullisesti hoitamaan yhdellä autolla, mikäli auton oppilaspaikkamäärä on tarjotulle reitille riittävä.

Arvioitu reitin maximi kilometrimäärä tarkoittaa yhtä ajokertaa.

5. Kysymykseni koskee reittiä 5 (haukanmaa-virmuniementie-nisula-toivakka).

-Koostuuko reitin laskutettavat kilometrit arvion 16-18 kertaa viikossa tuo arvioitu 66km/reitti?

-Mikä on tämän reitin nykyinen kilometri hinta alv 0%?

Vastaus: Reitin 5 arvioitu maksimi kilometrimäärä yhdeltä ajokerralta on 66 km. Koko reitti ajetaan aina klo 9. Osassa iltapäivän klo 13, 14 ja 15 kuljetuksissa kilometrimäärä on pienempi, koska iltapäivän kuljetuksissa kaikki oppilaat eivät ole kerralla kyydissä. Tällöin reitti ajetaan sen mukaan, minne on oppilaita menossa. Laskutus perustuu todellisten toteutuneiden ajokilometrien määrään.

Reitin 5 nykyinen hinta on 1,98 euroa/km, alv. 0 %.