uk de

Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Ohje sidonnaisuuksien ilmoittamiseen

Sidonnaisuusilmoitus

 

Rekisteriseloste

 

Sidonnaisuusilmoitus tulee palauttaa allekirjoitettuna tarkastuslautakunnalle osoitteeseen
Toivakan kunta
Tarkastuslautakunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

tai henkilökohtaisesti palvelusihteeri Heli Manniselle Toivakkatalolle

 

Toivakan kunnan johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet  (tiedot päivitetty 28.9.2018)

Toivakan kunnan luottamushenkilöiden sidonnaisuudet  (tiedot päivitetty 11.1.2019)