uk de

Lautakunnat

Lautakunnan ovat kunnanvaltuuston lakisääteisesti asettamia toimielimiä.

Keskusvaalilautakunta

Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi.  Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  Jäsenistä valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

    Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä  


Puheenjohtaja
Tauno RantalainenKesk


1. Matleena Häätylä


VAS
Varapuheenjohtaja
Henna Breilin

SDP

2. Mikael Vilpponen

VIHR
Suvi Sievänen PS  3. Jenni Jauhiainen Kesk
Veli-Pekka Vihinen KD 4. Petri Mäkelä SDP
Kari Mäkinen KOK 5. Eino Tiihonen PS
    6. Annikki Pelkonen KD
    7. Heli Tahvonen KOK

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnasta ja sen tehtävistä säädetään Kuntalain 121 §:ssä.  Pykälän 1 momentin mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. 

Toivakan kunnanvaltuuston 29.5.2017 50 §:ssä hyväksytyn hallintosäännön 9 § mukaan lautakunnassa on viisi jäsentä, joista valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

    Varalla  
Puheenjohtaja
Tuomas Tahvonen

KOK

 


Terttu Marttila

KOK
Varapuheenjohtaja
Teuvo Manninen

KD

Matleena Häätylä

Vas
Satu Nummi Kesk Eero Eskelinen Kesk
Ahti Heinonen SDP Jouko Vanhatalo SDP
Tuija Rinne PS Martti Saari PS

» lautakunnan pöytäkirjat

lautakunnan jäsenten sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]toivakka.fi

Sivistyslautakunta

 

    Varalla  
Puheenjohtaja
Maarit Nieminen
 
Kesk
 
Eero Eskelinen

Kesk
Varapuheenjohtaja
Sami Puikkonen

SDP
 
Topias Peltonen

SDP
Päivi Pitko Kesk Terhi Tähtinen Kesk
Jani Rantanen Kesk Harri Lemmetty Kesk
Martti Saari PS Suvi Sievänen PS
Mari Pynnönen SDP Matleena Häätylä Vas
Markku Kauppinen KOK Terttu Marttila KOK
       

» lautakunnan pöytäkirjat

lautakunnan jäsenten sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]toivakka.fi

Perusturvalautakunta

 

    Varalla  
Puheenjohtaja
Markku Järvenpää

Kesk

Petri Haikkala
 
Kesk
Varapuheenjohtaja
Topi Saarelainen

PS

Eino Tiihonen

PS
Tuija Seppänen Kesk Lauri Jaatinen Kesk
Irja Lamberg Kesk Jenni Jauhiainen Kesk
Topias Peltonen SDP Taina Mäkelä SDP
Annikki Pelkonen KD Raija Särkkä KD
Matleena Häätylä Vas Heli Tahvonen KOK

» lautakunnan pöytäkirjat

lautakunnan jäsenten sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]toivakka.fi

Tekninen lautakunta

 

    Varalla  
Puheenjohtaja
Juha Juusela

PS

Tanja Kainulainen
 
PS
Varapuheenjohtaja
Kari Parviainen
 
SDP
 
Matti Puttonen

SDP
Jenni Jauhiainen Kesk Irja Lamberg Kesk
Terhi Tähtinen Kesk Harri Lemmetty Kesk
Lauri Jaatinen Kesk Petri Haikkala Kesk
Paula Keteli SDP Henna Breilin SDP
Veli-Pekka Vihinen KD Markku Kauppinen KOK

» lautakunnan pöytäkirjat

lautakunnan jäsenten sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]toivakka.fi

Ympäristölautakunta

 

    Varalla  
Puheenjohtaja
Petri Haikkala
 
Kesk

Terhi Tähtinen
 
Kesk
Varapuheenjohtaja
Tanja Kainulainen

PS
 
Jorma Tervonen
 
PS
Jouko Vanhatalo SDP Kari Parviainen SDP
Rauno Bågman KD Markku Kauppinen KOK
Riitta Jyrinki Kesk Heidi Hakkarainen Kesk

» lautakunnan pöytäkirjat

lautakunnan jäsenten sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]toivakka.fi