uk de

Kunnan talous

Talousarviot

Talousarvio
Toivakan kunnan talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021
Toivakan kunnan talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020
Toivakan kunnan talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019
Toivakan kunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018
Toivakan kunnan talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016.2017
Toivakan kunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2016
Toivakan kunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015
Toivakan kunnan talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013-2014
Toivakan kunnan talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012-2013
Toivakan kunnan talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma 2011-2012
Toivakan kunnan talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma 2010-2011
Toivakan kunnan talousarvio 2008 ja taloussuunnitelma 2009-2010
Toivakan kunnan talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma 2008-2009

Tilinpäätökset

Tilinpäätös
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2017
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2016
 Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2015
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2014
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2013
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2012
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2011
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2010
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2009
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2008
Toivakan kunnan tilinpäätos ja toimintakertomus 2007
Toivakan kunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2006

Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastuskertomus
Toivakan kunnan tilintarkastuskertomus 2018
Toivakan kunnan tilintarkastuskertomus 2017
Toivakan kunnan tilintarkastuskertomus 2016
Toivakan kunnan tilintarkastuskertomus 2015 
Toivakan kunnan tilintarkastuskertomus 2014

 

Arviointikertomukset

Arviointikertomus
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018
Tarkasruslautakunnan arviointikertomus 2017
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2013
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2011
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2010
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2009
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2008
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2007
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2006

Talouden tasapainottaminen

Talouden tasapainottaminen
Sopimus taloudentasapainottamiseksi

Henkilöstökertomukset

Henkilöstökertomus
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2017
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2016
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2015
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2014
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2013
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2012
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2011
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2010
Toivakan kunnan henkilöstökertomus 2009