uk de

Kiinteistötoimituksen uskotut miehet

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. 

Erkki Ikonen  Kesk
Kari Parviainen  SDP/VAS
Juha Juusela  PS
Markku Salenius  KD
Markku Kauppinen  KOK
Jani Rantanen  Kesk
Sami Häätylä  SDP/VAS
Topi Saarelainen  PS
Annikki Pelkonen  KD