uk de

Keski-Suomen ELY-keskuksen päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta

KUULUTUS  

Päätös AKK Sports Oy:n tekemään melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevaan ilmoitukseen