uk de

Kuulutus melupäätöksestä

Ympäristötoimenjohtaja on tehnyt 2.8.2019 § 2 viranhaltijapäätöksen Sora-Manninen Oy:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee ajalla 15.8. - 15.9.2019 suoritettavaa kahta räjäytystä ja louheen murskausta Toivakan kunnassa tiloilla Lammintaus 2.83 ja Helkasalo 3-8.

Päätöksen antopäivä on 5.8.2019, jolloin päätös katsotaan tulleen asianomaisen tietoon.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 2.8. - 3.9.2019 viraston aukioloaikana Toivakkatalolla os. Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika päättyy 2.9.2019.

 

Toivakan kunta
Ympäristövalvonta

 

PÄÄTÖS