Hyvinvointialueen muistilista vuodenvaihteeseen

Ennen Sairaala Novan yhteispäivystykseen hakeutumista, soita maksuttomaan Päivystysapuun 116 117. Mikäli kyseessä on hengenvaara soita välittömästi numeroon 112.

Keski-Suomen Sairaala Novan päivystys on tarkoitettu potilaille, joiden hoitoa ei voida siirtää myöhemmäksi ilman oireiden pahenemista tai vamman vaikeutumista.

Päivystysapu 116117 on maksuton neuvontapalvelu, joka neuvoo äkillisissä terveysongelmissa.

 • Soita Päivystysavun numeroon 116117 ennen päivystykseen hakeutumista. Päivystysavussa terveydenhuollon ammattilaiset kertovat, vaatiiko tilanteesi käynnin päivystyksessä. Mikäli tilanteeseesi riittää itsehoito, saat luotettavat itsehoito-ohjeet.

 

Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä saat välitöntä apua ympäri vuorokauden maksuttomassa numerossa 014 266 0149

Mikäli sosiaali- ja kriisipäivystyksen työntekijä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa. kun tarvitsee itse apua tai huomaa toisen välittömän avun tarpeen. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

 

Noudata ilotulitusvälineisiin liittyviä määräyksiä

Ilotulitteiden käyttö on yleisesti sallittua ilman pelastusviranomaiselle tehtävää ilmoitusta uudenvuodenaattoyönä (31.12.2022-1.1.2023) kello 18:00-02:00.

Poikkeuksena tästä on Jyväskylän ydinkeskusta, jossa ilotulitteita ei saa ampua lainkaan alueella Yliopistonkatu – Harjukatu – Tapionkatu – Puutarhakatu – Tourukatu – Heikinkatu – Rantaväylä – Vaasankatu – Hannikaisenkatu – Haarakatu – Seminaarinkatu – Vaasankatu.

Ilotulitteet ovat kuuluneet monella uudenvuoden viettoon perinteisesti, mutta niillä voidaan huolimattomasti käytettynä saada aikaan paljon vahinkoa sekä pysyviä vammoja. Lisäksi ilotulitteilla tehty ilkivalta vaarantaa yleistä turvallisuutta. Huomioithan, että tähtisädetikku on myös ilotulite ja sitä koskevat ilotulitemääräykset.

Ilotulitteita käsiteltäessä on huomioitava ilotulitteiden turvaetäisyydet ja käyttöohjeet, sillä vastuu mahdollisista vahingoista on aina ilotulitteen lähettäjällä. Ilotulitus on myös vaikeaa aikaa lemmikkieläimille ja sen myötä ilotulituksen aikarajoitusta tulee noudattaa. Näin lemmikkien omistajat voivat suunnitella esimerkiksi ulkoilut turvalliseen aikaan.

Kuka saa hankkia ja käyttää ilotulitteita?

 

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden (raketit, roomalaiset kynttilät, padat, tähtipommit, tähtisädetikut yms.) ikäraja on 18 vuotta. Niitä ei myöskään saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Huoltajien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi.

Ilotulitteiden tulee olla CE-merkittyjä tuotteita. Lisäksi niissä pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi. Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslain 34 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.

Ilotuliteturvallisuus

 

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteiden tuentaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Rakettien ampumatelineet sekä maassa toimivat tuotteet, kuten padat ja suihkut, on tuettava niin, että ne eivät pääse kaatumaan ammunnan aikana. Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Pelastuslaitos haluaa edelleen muistuttaa myös suojalasien käytöstä. Vaikka suojalasit ovat jo vuodesta 2009 olleet pakollisia ilotulitteiden ampujille, ei niiden käyttö ole vieläkään vakiintunut. Lisäksi suojalasien käyttöä suositellaan vahvasti myös katsojille.

Muista nämä neuvot:

 • Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka huolella, ettei käytöstä aiheudu vaaraa ihmisille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle
 • Huomioi, ettei ilotulitteista aiheudu vaaraa tai haittaa (esim. meteli) eläimille.
 • Käytä sopivaa telinettä tai tukea ampuessasi ilotulitteita.
 • Lue ostamasi tuotteen käyttöohjeet.
 • Ilotulitteita ei tule käyttää alkoholin vaikutuksen alaisena.
 • Poistu ohjeiden mukaisesti sytyttämäsi tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.
 • Suojalasien käyttö on pakollista ja myös yleisön on hyvä suojata silmänsä.
 • Käytä sytytyspuikkoa.
 • Ilotulitteita ei pidä käyttää sisätiloissa tai parvekkeella.
 • Suuntaa ilotulitteet pois ihmisistä, rakennuksista ja muusta omaisuudesta.
 • Älä tee omia viritelmiä.
 • Ilotulitteita käyttävät vain täysi-ikäiset.

Turvallista vuodenvaihdetta 2022-2023!

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut jatkuvat sujuvasti Keski-Suomen hyvinvointialueella

Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 28.12.2022

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut jatkuvat sujuvasti Keski-Suomen hyvinvointialueella

 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta siirtymä on turvallinen ja sujuva, sillä nykyiset asiakassuhteet ja palvelut jatkuvat ja toimipisteiden sekä ammattilaisten puhelinnumerot pysyvät samoina.

Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin sekä kuraattorin ja koulupsykologin tavoittaa tutusta puhelinnumerosta ja tutusta toimipisteestä.

Varhaisen tuen palveluihin kannattaa edelleen ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos perheessä mietityttää esimerkiksi lasten kasvatukseen, vanhempien jaksamiseen, vanhemmuuteen tai perheen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Varhaisen tuen palveluita ovat muun muassa lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus sekä pikkulapsiperheiden psykologipalvelut.

Perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvoja auttaa silloin, kun vanhemmat pohtivat eroa tai vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia.

Perheneuvola tukee ja auttaa lapsiperheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista löytyy apua, jos lapsen tai nuoren mielialaan tai käyttäytymiseen liittyy kysymyksiä tai yksinäisyys, kiusaaminen, pelaaminen tai päihteiden käyttö huolestuttaa tai hän tarvitsee tukea neuropsykiatrisiin vaikeuksiinsa.

Perheiden tukena työskentelee myös etäperhetyöntekijä ”OmaNanny”, jonka kanssa voi keskustella luottamuksella ja maksuttomasti esimerkiksi vanhempana olemisesta, lapsen kasvusta ja kehityksestä, vuorovaikutuksen teemoista tai parisuhteesta. Keskustelu käydään ilman tunnistautumista. Etäperhetyöntekijän palvelut löytyvät omaks.fi-palvelun chat-keskustelu-osiosta arkisin kello 10.00–15.30.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun vanhempi on huolestunut omasta lapsestaan, omasta tai perheen tilanteesta ja tarvitsee apua tilanteen ratkaisuun. Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä. Yhteydenottaja voi olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, päivähoidon ja koulun aikuiset, muiden palveluiden toimijat, sukulaiset tai naapurit.

-Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on koottu samaan vastuualueeseen, jotta voisimme palveluyhteistyön kautta entistä kattavammin edistää lasten, nuorten ja perheiden varhaista tukemista sekä kohdistaa palveluja asukkaiden tarpeiden mukaan. Siirrymme luottavaisesti uuteen vuoteen ja hyvinvointialueelle. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tukee lapsiperheiden hyvää arkea koko Keski-Suomessa, kertoo vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Palveluja yhdenvertaisesti

Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, palveluiden myöntämiskriteerit sekä asiakasmaksut yhtenäistyvät, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Lapsiperheiden palveluiden osalta lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiskriteerit yhtenäistyvät koko hyvinvointialueella.

Lisätietoja:

 • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)jyvaskyla.fi, 1.1.2023 alkaen, paivi.kalilainen(at)hyvaks.fi

 

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa tutussa toimipisteessä. Puhelinnumerot säilyvät samana. Jatkossa palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi  

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Tavarakeräykset keskeytetään toistaiseksi -kiitos kaikille lahjoittajille!

Toivakan kunta ja seurakunnat ovat keränneet heinäkuun ajan tarvikkeita ja huonekaluja kuntaan saapuvien ukrainalaisten asuntojen kalustamiseksi ja varustamiseksi. Tavaraa on kertynyt mukavasti ja tällä hetkellä sitä on tarpeeseen nähden riittävästi.

Täydennämme tarvikemäärää myöhemmin täsmentyneiden tarpeiden mukaan, mutta tällä hetkellä emme enää ota vastaan lahjoituksia.

Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia!

 

 

Lastenvalvojan palveluiden muutokset

Toivakan asukkaat ottavat yhteyttä 4.1.2021 alkaen Jyväskylän perheoikeudellisiin palveluihin, kun he tarvitsevat lastenvalvojan palveluita.  Perheoikeudellisten palveluiden toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Toimipisteen lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään sovitusti muissakin kunnissa ajanvarauksella ja sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

Keski-Suomessa lastenvalvojan asiantuntijuutta kootaan alueelliseen yksikköön. Jyväskylän kaupunki tuottaa lastenvalvojan palvelut vuoden 2021 alusta lähtien valtaosaan Keski-Suomen kunnista.

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä on hankeohjelman yksi toimenpide. Alueellisen palvelun tavoitteena on tuottaa asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata riittävä asiantuntijuus.

 

Jyväskylän kaupungin tiedote

Yhteystiedot

www.jyvaskyla.fi/lastenvalvoja

Tiedote liittyen tuulivoimaan

 

Toivakan kuntaan on ottanut yhteyttä yksityinen toimija, Solarwind by Janneniska Oy, joka selvittää parhaillaan tuulivoiman rakentamista Toivakan Haukanmaalle. Keski-Suomen ELY-keskus on asian tiimoilta pyytänyt Toivakan kunnalta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Toivakan kunnan ympäristölautakunta on antanut ELY-keskukselle lausunnon ympäristövaikutusten arvioinnista 12.3.2020 § 19 (https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020765-4). Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävillä linkissä.

Keski-Suomen ELY-keskus päättää YVA:n tarpeellisuudesta, vaikka Toivakan ympäristölautakunta on sitä lausunnossaan vaatinutkin.

 

Toivakan kunta edellyttää hankkeessa YVA-menettelyä. Alueella olevat luontoarvot sekä Päijänteen maisema tulee huomioida.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voimalaitoksia.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Mitään kaavoitushanketta tuulivoimaan liittyen ei Toivakan kunnassa ole tällä hetkellä olemassa eikä meneillään.

Mahdollisesti toteutuessaan kaavoitusprosessi etenee asemakaavana tuulivoima-alueelle. Yksityinen toimija vastaa kaavan kustannuksista kokonaisuudessaan, vaikka kaavoituspäätöksestä vastaakin kunta. Kaavoitusprosessi toteutuessaan etenee normaalina kaavaprosessina, johon kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Toivakan kunnassa meneillään oleva Toivakan läntisen osan rantaosayleiskaava ei ole millään tavoin tekemisissä tuulivoimahankkeen kanssa.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p. 050 307 6114

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388

tekninen johtaja Jukka Paalanen, p. 040 640 2034

Tiedote 1-3 -luokkalaisten opetuksesta (20.3.2020)

Suomen hallitus on 20.3.2020 tarkentanut pienimpien oppilaiden, 1-3 luokat, lähiopetuksen järjestämistä asetuksella.

Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Vastaisuudessa kaikki perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

Kouluun ei ole kuitenkaan linjauksessa tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko tulla, vaan myös 1-3 luokkalaisia hallitus suosittaa vahvasti osallistumaan etäopetukseen, mikäli se vain on mahdollista.

Pyydämme huoltajaa ilmoittamaan koulukeskuksen lähiopetukseen osallistuvat oppilaat Sirpa-rehtorille ja Janne- apulaisjohtajalle,

Kankaisten koulun lähiopetukseen osallistuvat oppilaat Taina-apulaisjohtajalle Wilma-viestillä viimeistään sunnuntaihin 22.3.2020 klo 15 mennessä.

Tämän muutoksen toimeenpanosta (koulupäivän alkamisaika, luokkatilat ja koulukuljetukset) tiedotetaan erikseen sunnuntai-iltana. Muiden oppilasryhmien osalta jatkamme aiemman asetuksen mukaisesti.