Tavarakeräykset keskeytetään toistaiseksi -kiitos kaikille lahjoittajille!

Toivakan kunta ja seurakunnat ovat keränneet heinäkuun ajan tarvikkeita ja huonekaluja kuntaan saapuvien ukrainalaisten asuntojen kalustamiseksi ja varustamiseksi. Tavaraa on kertynyt mukavasti ja tällä hetkellä sitä on tarpeeseen nähden riittävästi.

Täydennämme tarvikemäärää myöhemmin täsmentyneiden tarpeiden mukaan, mutta tällä hetkellä emme enää ota vastaan lahjoituksia.

Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia!

 

 

Lastenvalvojan palveluiden muutokset

Toivakan asukkaat ottavat yhteyttä 4.1.2021 alkaen Jyväskylän perheoikeudellisiin palveluihin, kun he tarvitsevat lastenvalvojan palveluita.  Perheoikeudellisten palveluiden toimipiste sijaitsee Jyväskylässä. Toimipisteen lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään sovitusti muissakin kunnissa ajanvarauksella ja sähköisiä järjestelmiä hyödyntäen.

Keski-Suomessa lastenvalvojan asiantuntijuutta kootaan alueelliseen yksikköön. Jyväskylän kaupunki tuottaa lastenvalvojan palvelut vuoden 2021 alusta lähtien valtaosaan Keski-Suomen kunnista.

Keski-Suomen kunnat ovat sitoutuneet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan. Perheoikeudellisten palveluiden tuottaminen alueellisena yhteistyönä on hankeohjelman yksi toimenpide. Alueellisen palvelun tavoitteena on tuottaa asukkaille yhdenvertaista palvelua, nopeuttaa palveluun pääsyä, mahdollistaa joustavuus toimipisteiden valinnassa sekä turvata riittävä asiantuntijuus.

 

Jyväskylän kaupungin tiedote

Yhteystiedot

www.jyvaskyla.fi/lastenvalvoja

Tiedote liittyen tuulivoimaan

 

Toivakan kuntaan on ottanut yhteyttä yksityinen toimija, Solarwind by Janneniska Oy, joka selvittää parhaillaan tuulivoiman rakentamista Toivakan Haukanmaalle. Keski-Suomen ELY-keskus on asian tiimoilta pyytänyt Toivakan kunnalta lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä.

Toivakan kunnan ympäristölautakunta on antanut ELY-keskukselle lausunnon ympäristövaikutusten arvioinnista 12.3.2020 § 19 (https://www.toivakka.fi/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020765-4). Lausuntopyyntö liitteineen on nähtävillä linkissä.

Keski-Suomen ELY-keskus päättää YVA:n tarpeellisuudesta, vaikka Toivakan ympäristölautakunta on sitä lausunnossaan vaatinutkin.

 

Toivakan kunta edellyttää hankkeessa YVA-menettelyä. Alueella olevat luontoarvot sekä Päijänteen maisema tulee huomioida.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaatopaikkoja tai voimalaitoksia.

YVAssa hankkeen vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. YVA on suunnittelun apuväline, jonka tulokset on otettava huomioon hankkeen lupaharkinnassa.

Mitään kaavoitushanketta tuulivoimaan liittyen ei Toivakan kunnassa ole tällä hetkellä olemassa eikä meneillään.

Mahdollisesti toteutuessaan kaavoitusprosessi etenee asemakaavana tuulivoima-alueelle. Yksityinen toimija vastaa kaavan kustannuksista kokonaisuudessaan, vaikka kaavoituspäätöksestä vastaakin kunta. Kaavoitusprosessi toteutuessaan etenee normaalina kaavaprosessina, johon kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa.

Toivakan kunnassa meneillään oleva Toivakan läntisen osan rantaosayleiskaava ei ole millään tavoin tekemisissä tuulivoimahankkeen kanssa.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p. 050 307 6114

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388

tekninen johtaja Jukka Paalanen, p. 040 640 2034

Tiedote 1-3 -luokkalaisten opetuksesta (20.3.2020)

Suomen hallitus on 20.3.2020 tarkentanut pienimpien oppilaiden, 1-3 luokat, lähiopetuksen järjestämistä asetuksella.

Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta.

Vastaisuudessa kaikki perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

Kouluun ei ole kuitenkaan linjauksessa tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko tulla, vaan myös 1-3 luokkalaisia hallitus suosittaa vahvasti osallistumaan etäopetukseen, mikäli se vain on mahdollista.

Pyydämme huoltajaa ilmoittamaan koulukeskuksen lähiopetukseen osallistuvat oppilaat Sirpa-rehtorille ja Janne- apulaisjohtajalle,

Kankaisten koulun lähiopetukseen osallistuvat oppilaat Taina-apulaisjohtajalle Wilma-viestillä viimeistään sunnuntaihin 22.3.2020 klo 15 mennessä.

Tämän muutoksen toimeenpanosta (koulupäivän alkamisaika, luokkatilat ja koulukuljetukset) tiedotetaan erikseen sunnuntai-iltana. Muiden oppilasryhmien osalta jatkamme aiemman asetuksen mukaisesti.

Kuntatiedote koskien koronavirusta 18.3.2020

 

Päivitetty 18.3.2020 klo 14:17

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020.

Toivakan kunnan toiminnot

 

Valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti Toivakan kunta määrää kunnan työntekijät etätyöhön niiden henkilöiden osalta, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

 

Toivakan kunnan tilat

Valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 13.4. saakka. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Kaikki ulkopuoliset kunnan tilojen varaukset perutaan 13.4.2020 saakka.

Toivakan kirjasto (myös omatoimikirjasto) on suljettuna 18.3.2020-13.4.2020.

Toivakkatalo, nuorisotila, kuntosali, kehitysvammaisten päivätoiminta, Myymälä by Toivakka, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ovat suljettuja välittömästi 13.4.2020 saakka.

Toivakkatalon asioinnin osalta ohjataan sähköiseen tai puhelimitse hoidettavaan asiointiin. Tämä koskee niin kuntalaisia kuin kunnan omaa henkilöstöä.

Mikäli tarvitset käyttöösi kunnan asiointipisteen tietokonetta, varaa aika erikseen kirjaamosta (kirjaamo@toivakka.fi).

 

Varhaiskasvatus ja perusopetus

 

Mitä tehdä, jos lapseni tarvitseekin lähiopetusta valtioneuvoston suosituksesta huolimatta?

Valtioneuvosto suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Lapsen täytyy olla täysin terve tullakseen lähiopetukseen.

Mikäli hoitomahdollisuutta ei ole, vanhempien tulee laittaa seuraavasta viikosta tietoa keskiviikkoiltaan mennessä

Wilmassa vastaanottajille Minna Kuosmanen ja Kaisa Jaatinen
otsikolla: Lähiopetustarve: lapsen nimi ja luokka
– minä päivinä ja kellonaikoina lapsi tulee seuraavalla viikolla (1-3 luokkien tai erityisen tuen oppilas)
– viestissä tulee olla perusteluna vanhempien toimimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Tällöin pystytään varautumaan tarvittavin henkilöstö- ja ruokaresurssein.

Laittaa viesti/ soittaa varhaiskasvatuksen puhelimiin
– minä päivinä ja kellonaikoina lapsi tulee seuraavalla viikolla Touhuvakassa järjestettävään esiopetukseen
– myös esiopetuksen osalta perusteena tulee olla vanhempien toimiminen yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.
Tällöin pystytään varautumaan tarvittavin henkilöstö- ja ruokaresurssein.

 

Asiointikyydit

Asiointikyydit ovat tauolla infektioriskin takia. Toivakan kunnasta Hanna-Leena Pöyry (040 663 0051) on yhteydessä asiointikyytien asiakkaisiin lähipäivinä ja selvittää heidän asiointitarpeensa ja jatkotoimenpiteet.

 

Puulan seutuopisto

Toiminta tauolla 13.4.2020 saakka. Seuraa opiston omaa tiedotusta.

 

Muita säännöksiä

 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
 • Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
 • Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
 • Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
 • Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 • Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

Tarvittaessa ohjeistusta tarkennetaan vielä myöhemmin.

Toivakan kunnan valmiusryhmä

 

 

 

 

 

Kuntatiedote koskien koronavirusta 16.3.2020

Jos epäilet tartuntaa:

 

 • Pysy kotona taudin leviämisen välttämiseksi. Kaikki flunssan oireet hoidetaan nyt kotona riippumatta siitä, oletko matkustanut tai muutoin altistunut koronavirukselle. Sairausloma kirjoitetaan tarvittaessa puhelimitse.
 • Jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee, tai kyseessä on pieni lapsi, tee kotona sähköinen ajanvarauspyyntö/oirearvio tai ota puhelimitse yhteyttä omalle terveysasemalle. Terveysasemien ollessa kiinni, soita päivystysapuun 116 117. Toimi puhelimitse annettavien ohjeiden mukaan. Yhteydenotto etukäteen on välttämätön, jotta sairastunut ei levittäisi tautia terveysasemalla tai yhteispäivystyksessä.

 

Seututerveyskeskuksen terveysasemilla keskitytään tästä lähtien vain kiireellisten vastaanottojen hoitamiseen ja pandemiavalmiuden järjestämiseen. Kiireettömän vastaanottoajan jo saaneisiin ollaan puhelimitse yhteydessä.

 

Viestintä

Toivakan kunnan valmiusryhmä kokoontuu joka arkiaamu klo 08.00. Valmiusryhmä päättää tiedotettavista asioista ja hoitaa viestinnän henkilöstölle ja kuntalaisille.

 

Kunnan toimipisteet, toiminta ja tapahtumat

 

Puulan seutuopisto

Puulan seutuopisto on perunut kurssinsa (paitsi verkkokurssit) alustavasti maaliskuun loppuun saakka.

 

Peruskoulut

Opetus etäopetuksena 16.3-20.3.2020.

 

Varhaiskasvatuksen yksiköt                   

Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat avoinna normaalisti ja tilannetta arvioidaan aktiivisesti.

 

Kehitysvammaisten päivätoiminta

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan, mutta siivousta tehostetaan. Tilannetta arvioidaan aktiivisesti.

 

Asiointikyydit

Toiminta jatkuu toistaiseksi normaaliin tapaan. Tilannetta arvioidaan aktiivisesti.

 

Toivakkatalo

Toivakkatalon aukioloaikaa arvioidaan 17.3.2020, kun siihen mennessä saadaan Valtioneuvoston linjaus tulevista koronatoimenpiteistä valtakunnallisesti.

Asiakkaita kuitenkin kehotetaan hoitamaan asiansa ensisijaisesti sähköisesti tai puhelimella tai sopivan erillisestä ajanvarauksesta tarvitsemansa viranhaltijan / työntekijän kanssa.

Jos kunnan omalla henkilöstöllä on hoidettavia asioita Toivakkatalon henkilöstön kanssa, asioita suositellaan hoidettavaksi puhelimen tai sähköpostin välityksellä. Toivakkatalon henkilöstöä suositellaan tekemään mahdollisuuksien mukaan etätöitä. Tällä pyritään minimoimaan infektioriski myös kunnan oman toiminnan kannalta kriittisten toimintojen (mm. palkanlaskenta, kirjanpito, IT) osalta.

Toivakkatalon iltavaraukset (myös ulkopuolisilta!) perutaan 22.3.2020 saakka

 

Kuntosali ja liikuntasali

Kuntosali ja liikuntasali ovat pois käytöstä 22.3.2020 saakka. Tilannetta arvioidaan viimeistään 21.3.2020 ja tiedotetaan sen mukaan.

 

Kirjasto + kirjaston tapahtumat

Kirjaston tapahtumat perutaan 22.3.2020 saakka. Kirjaston iltavaraukset (myös ulkopuolisilta!) perutaan 22.3.2020 saakka

 

 

 

Jaksamista kaikille tässä alati muuttuvassa poikkeustilanteessa! Muistakaa käsihygienia ja naapuriapu!

Terveisin: Toivakan kunnan valmiusryhmä (johtoryhmä + työsuojelupäällikkö)