Ranta-osayleiskaavat

Vireillä olevat ranta-osayleiskaavat:

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 2

Käsittelyvaiheet
tekninen lautakunta 27.11.2021 § 103
kunnanhallitus 29.11.2021 § 341

 

 

KUULUTUS

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos / osa-alue 2 – LUONNOS nähtävillä 16.12.2021 – 17.1.2022

 

Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 29.11.2021 § 341 hyväksynyt läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen / osa-alue 2 luonnoksen ja asettaa sen nähtäville. Läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 2 muutos koskee Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan Päijänteen pohjoisosan ranta-aluetta sekä osa-alueen pohjoisosan vesistöjä.

 

Kaavaluonnos on laadittu kunnan hyväksymien tavoitteiden sekä mitoitus- ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty.

 

MRL:n 62 §:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti kaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 16.12.2021 – 17.1.2022 välisen ajan kokonaisuudessaan kunnan kotisivulla (tällä sivulla alempana pdf -tiedostot).

Toivakkatalolla (Iltaruskontie 2, TOIVAKKA) kaavakarttaan ja merkkien selityksiin on mahdollista tutustua Toivakkatalon sisäänkäynnin läheisyydessä olevassa ikkunassa.

 

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 18.1.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella: Toivakan kunta, kunnanhallitus, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Lisätietokyselyt kaavahankkeesta sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Toivakassa 16.12.2021 (kuulutuksen julkaisu)

Toivakan kunnanhallitus

 

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 2) valmisteluaineisto:

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 1  ja Nisulan kylän osayleiskaava – HYVÄKSYMINEN

(Valituksen johdosta kaava ei ole lainvoimainen, 3.12.2021)

Käsittelyvaiheet:
tekninen lautakunta 16.6.2021 § 58
kunnanhallitus 21.6.2021 § 180
kunnanvaltuusto 9.8.2021 § 71

Kuulutus hyväksymisestä 20.8.2021

 

Kaava-aineisto:


Voimassa olevat ranta-osayleiskaavat:

Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaava

Osa-alue 1 ja Huikon kylän osayleiskaava

Toivakan kunnanvaltuusto on 11.12.2017 § 124 hyväksynyt (MRL 37 §) Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen (osa-alue 1) ja Huikon kylän osayleiskaavan. Voimaantulo 24.5.2018.
Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäi Tyynelä –nimiseen emätilaan kuuluvat kiinteistöt Tyynelä 850-405-4-23, Särkänniemi 850-405-4-350 ja Valkeasuo 850-405-4-353. Näiden kiinteistöjen osalta kaavan voimaantulo 20.6.2019.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Osa-alue 2 

Toivakan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 34 hyväksynyt Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 2). Voimaantulo 26.9.2019. 
Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäi valituksenalaiset kiinteistöt:
850-405-2-83, 850-406-1-50, 850-406-3-8, 850-406-3-40, 850-406-1-82, 850-406-1-98, 850-406-1-99 ja 850-405-2-83. Näiden kiinteistöjen osalta voimaantulo 22.4.2021.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava

Toivakan kunnan läntisen alueen rantaosayleiskaavan voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2004 (§ 73) hyväksymä läntisen alueen rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella lukuun ottamatta tilojen Pöytäoja RN:o 3:70 (Päijänne), Markkula RN:o 1:319 (Vihijärvi), Välilä RN:o 1:96 (Vääräjärvi), Metsä-Pökkölä RN:o 1:107 (Vääräjärvi) ja Suomäki RN:o 1:27 (Piililänlampi) aluille osoitettujen maatilojen talouskeskusten käyttöön tarkoitettujen uusien saunojen rakennusalojen kohdemerkintöjä, joiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 24.2.2006 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Toivakan Leppäveden rantaosayleiskaava

Leppäveden rantaosayleiskaava on kumoutunut Viisarimäki – kirkonkylä osayleiskaavan (pdf) yhteydessä sekä VT 4 osayleiskaavan yhteydessä. Voimaantulot 9.1.2020 ja 27.5.2021.