Ranta-osayleiskaavat

Voimassa olevat ranta-osayleiskaavat:

Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaava

Osa-alue 1 ja Huikon kylän osayleiskaava

Toivakan kunnanvaltuusto on 11.12.2017 § 124 hyväksynyt (MRL 37 §) Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen (osa-alue 1) ja Huikon kylän osayleiskaavan. Voimaantulo 24.5.2018.
Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäi Tyynelä –nimiseen emätilaan kuuluvat kiinteistöt Tyynelä 850-405-4-23, Särkänniemi 850-405-4-350 ja Valkeasuo 850-405-4-353. Näiden kiinteistöjen osalta kaavan voimaantulo 20.6.2019.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Osa-alue 2 

Toivakan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 34 hyväksynyt Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 2). Voimaantulo 26.9.2019. 
Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäi valituksenalaiset kiinteistöt:
850-405-2-83, 850-406-1-50, 850-406-3-8, 850-406-3-40, 850-406-1-82, 850-406-1-98 ja 850-406-1-99. Näiden kiinteistöjen osalta voimaantulo 22.4.2021.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina. Huom! Tiedostot tulevat päivittymään koko kaavan voimaantulon myötä 22.4.2021.

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava

Toivakan kunnan läntisen alueen rantaosayleiskaavan voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2004 (§ 73) hyväksymä läntisen alueen rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella lukuun ottamatta tilojen Pöytäoja RN:o 3:70 (Päijänne), Markkula RN:o 1:319 (Vihijärvi), Välilä RN:o 1:96 (Vääräjärvi), Metsä-Pökkölä RN:o 1:107 (Vääräjärvi) ja Suomäki RN:o 1:27 (Piililänlampi) aluille osoitettujen maatilojen talouskeskusten käyttöön tarkoitettujen uusien saunojen rakennusalojen kohdemerkintöjä, joiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 24.2.2006 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Toivakan Leppäveden rantaosayleiskaavan

Huom! Leppäveden rantaosayleiskaava on osittain kumoutunut Viisarimäki – kirkonkylä osayleiskaavan (pdf) yhteydessä sekä VT 4 osayleiskaavan yhteydessä.

Osa-alue 1

Toivakan kunnan Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti. Toivakan kunnanvaltuuston 13.8.2007 (§ 56) hyväksymä Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alue 1 on saanut lainvoiman 1.7.2009.

Osa-alue 2

Toivakan kunnan Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 2 voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti. Toivakan kunnanvaltuuston 13.8.2007 (§ 57) hyväksymä Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alue 2 on saanut lainvoiman ja tullut voimaan 1.7.2009 lukuun ottamatta tilan Rajakallio RN:o 2:158 aluetta, jonka osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 9.12.2008 / Korkein hallinto-oikeus 7.4.2009 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.