Ranta-osayleiskaavat

Vireillä olevat ranta-osayleiskaavat:

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava, osa-alue 1 – HYVÄKSYMINEN

Toivakan kunnan teknisen lautakunnan käsittely 16.6.2021

 

Hyväksymisvaiheen valmistelumateriaali:

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava, osa-alue 1 – EHDOTUS

Toivakan kunnanhallitus on kokouksessaan 26.4.2021 § 85 hyväksynyt läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen / osa-alue 1, Nisulan kylän osayleiskaavan kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville.

Läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 muutos koskee Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan Päijänteen eteläosan ranta-aluetta sekä osa-alueen eteläosan vesistöjä. Lisäksi rantaosayleiskaavan muutoksen yhteydessä laaditaan Nisulan kylän alueelle osayleiskaava.

Kaavaehdotus on laadittu kunnan hyväksymien tavoitteiden sekä mitoitus- ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty.

Keski-Suomen ELY-keskuksen luonnoksesta antaman lausunnon vuoksi sekä lausunnon perusteella laaditun uuden maisemaselvityksen perusteella on tehty joitakin rakennuspaikkojen siirtoja ja rakennusalueita on täsmennetty. Tarkistakaa omistamanne kiinteistön tilanne ehdotusvaiheen kaavakartasta.

MRL:n 65 §:n ja MRA:n 19 §:n mukaisesti kaavaehdotus valmisteluaineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 6.5. – 8.6.2021 välisen ajan kokonaisuudessaan kunnan kotisivulla www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-rakentaminen/yleiskaavat/ranta-osayleiskaavat/ sekä Toivakkatalolla (Iltaruskontie 2, TOIVAKKA).

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää muistutus nähtävilläoloaikana. Kirjalliset muistutukset pyydetään toimittamaan 8.6.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella: Toivakan kunta, kunnanhallitus, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa tekninen johtaja Jukka Paalanen, puh. 040 640 2034, jukka.paalanen@toivakka.fi

Toivakassa 6.5.2021, Toivakan kunnanhallitus

 

Ehdotusvaiheen valmistelumateriaali:


Voimassa olevat ranta-osayleiskaavat:

Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaava

Osa-alue 1 ja Huikon kylän osayleiskaava

Toivakan kunnanvaltuusto on 11.12.2017 § 124 hyväksynyt (MRL 37 §) Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen (osa-alue 1) ja Huikon kylän osayleiskaavan. Voimaantulo 24.5.2018.
Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäi Tyynelä –nimiseen emätilaan kuuluvat kiinteistöt Tyynelä 850-405-4-23, Särkänniemi 850-405-4-350 ja Valkeasuo 850-405-4-353. Näiden kiinteistöjen osalta kaavan voimaantulo 20.6.2019.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Osa-alue 2 

Toivakan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 34 hyväksynyt Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 2). Voimaantulo 26.9.2019. 
Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jäi valituksenalaiset kiinteistöt:
850-405-2-83, 850-406-1-50, 850-406-3-8, 850-406-3-40, 850-406-1-82, 850-406-1-98 ja 850-406-1-99. Näiden kiinteistöjen osalta voimaantulo 22.4.2021.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina. Huom! Tiedostot tulevat päivittymään koko kaavan voimaantulon myötä 22.4.2021.

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava

Toivakan kunnan läntisen alueen rantaosayleiskaavan voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2004 (§ 73) hyväksymä läntisen alueen rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella lukuun ottamatta tilojen Pöytäoja RN:o 3:70 (Päijänne), Markkula RN:o 1:319 (Vihijärvi), Välilä RN:o 1:96 (Vääräjärvi), Metsä-Pökkölä RN:o 1:107 (Vääräjärvi) ja Suomäki RN:o 1:27 (Piililänlampi) aluille osoitettujen maatilojen talouskeskusten käyttöön tarkoitettujen uusien saunojen rakennusalojen kohdemerkintöjä, joiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 24.2.2006 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Tiedostot avautuvat uuteen välilehteen pdf-tiedostoina.

Toivakan Leppäveden rantaosayleiskaava

Leppäveden rantaosayleiskaava on kumoutunut Viisarimäki – kirkonkylä osayleiskaavan (pdf) yhteydessä sekä VT 4 osayleiskaavan yhteydessä. Voimaantulot 9.1.2020 ja 27.5.2021.