Rakentamisen ohjeet

Rakentamisen ohjeet

Rakennus- ja remontointihankkeiden taustalla vaikuttavat monet lait, säädökset, määräykset, direktiivit ja ohjeet. Velvoittavia ja hyvän rakennustavan mukaisia määräyksiä ja ohjeita tulee noudattaa niin hankkeen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Tällöin luodaan hyvät edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle sekä kestävälle kehitykselle ja hyville kaavoitus- ja rakentamisratkaisuille. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille väestöryhmille.

Jari Vuopio

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

040 660 5388

Linkkejä:

(avautuvat uuteen välilehteen painamalla tekstin perässä >>)

Maankäyttö- ja rakennuslaki >>
Maankäyttö- ja rakennusasetus >>

Muut lait ja asetukset esim.
sähköturvallisuuslaki >>,
pelastuslaki >> ja
paloturvallisuusasetus >>.

Rakentamismääräyskokoelma >>

TopTen – yhtenäiset käytännöt ja tulkinnat >>

Jätehuoltomääräykset ja Jätehuollon tarvitsema tila-opas >>

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (vero.fi) >>

  • ilmoitin.fi >>
  • OmaVero (kotitalouden rakentamisilmoitus) >>

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas >>

Purkutyön oppaat ja purkaminen ymparisto.fi -palvelussa >>

ARA – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus >>

Keski-Suomen energiatoimisto – energianeuvonta >>

Pientalon laadun arviointi >>

Rakentajan ABC >>


Kaavoitus

Lue lisää