Rakentamisen ohjeet

Rakentamisen ohjeet

Rakennus- ja remontointihankkeiden taustalla vaikuttavat monet lait, säädökset, määräykset, direktiivit ja ohjeet. Velvoittavia ja hyvän rakennustavan mukaisia määräyksiä ja ohjeita tulee noudattaa niin hankkeen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Tällöin luodaan hyvät edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle sekä kestävälle kehitykselle ja hyville kaavoitus- ja rakentamisratkaisuille. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille väestöryhmille.

 

Toivakan kunnan rakennusjärjestys.
Hyväksytty kunnanvaltuustossa 23.4.2018. Voimaantulo 7.6.2018.

Toivakan kunnan ympäristösuojelumääräykset.

Jari Vuopio

rakennustarkastaja-ympäristösihteeri

040 660 5388

Linkkejä:

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä –asetus

Muut lait ja asetukset esim. sähköturvallisuuslaki, pelastuslaki ja paloturvallisuusasetus.

Rakentamismääräyskokoelma

TopTen -tulkinnat

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (vero.fi)

Purkutyön oppaat ja purkaminen ymparisto.fi -palvelussa

ARA – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Keski-Suomen energiatoimisto – energianeuvonta

Pientalon laadun arviointi

Rakentajan ABC


Kaavoitus

Lue lisää