Rakentamisen luvat

Lupakäsittely pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai.


Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Rakennuslupaan liittyvä lakiteksti Finlex-sivustolla:
Rakennuslupa MRL 125 §

Sähköinen asiointipalvelu (tulossa)

Hakemuslomake (pdf)


Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimenpidelupaan ja -ilmoitukseen liittyvä lakiteksti Finlexin sivustolla:
Toimenpidelupa MRL 126 §

Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

 

Ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 §

Sähköinen asiointipalvelu

Toimenpidelupahakemus- ja toimenpideilmoituslomake (pdf)
Poikkeamispäätös vai suunnittelutarveratkaisu?

Aiheesta voi lukea lisää ympäristöhallinnon omalta internetsivustolta: Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Hakemuslomake (pdf) poikkeamiselle tai suunnittelutarveratkaisulle

Ympäristöministeriön internetsivuston ohjeistusta poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuun.