Rakentamisen luvat

Lupakäsittely pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai.


Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Rakennuslupaan liittyvä lakiteksti:
Rakennuslupa MRL 125 §


Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimenpidelupaan ja -ilmoitukseen liittyvä lakiteksti:
Toimenpidelupa MRL 126 §

Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

 

Ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 §
Poikkeamispäätös vai suunnittelutarveratkaisu?

Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Hakemuslomake poikkeamiselle tai suunnittelutarveratkaisulle

Ympäristöministeriön ohjeistusta poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuun.