Mittaustoiminta

Mittaustoimi tuottaa maastomittauspalveluja kunnan maankäytön suunnittelun, kunnallisteknisen suunnittelun ja rakentamisen sekä rakennusvalvonnan tarpeisiin. Kunnalla on mittauskalustona nykyaikainen Leica Viva GS08+ GNSS-satelliittipaikannin. Mittausdatan käsittelyyn on käytössä 3DWin-ohjelmisto.

Mittaustoimen päätehtäväalueet ovat:

  • paikkatietoaineistojen tuottaminen ja ylläpito
  • kantakartan ajantasallapito
  • kiinteistötoimitusten maastotyöt asemakaava-alueella
  • asemakaavan maastoon merkinnät
  • rakennusvalvontamittaukset
  • maastomallimittaukset
  • kunnallistekniikan työmaamittaukset
  • johtokartoitukset

Tilauksesta voidaan suorittaa erilaisia kartoitus- ja merkintämittauksia myös muiden toimijoiden ja yksityisten tarpeisiin.

Tilaustöistä tulee sopia rakennus- ja ympäristötarkastajan kanssa.

Jari Vuopio

Rakennus- ja ympäristötarkastaja

040 660 5388