uk de

Yksityistieavustukset

Haja-asutusalueet ja yksityistiet voivat hakea avustusta teiden kunnossapitoon.

  • yksityistiet toimivat omien tarpeittensa mukaisesti

  • kunta avustaa rahallisesti vuosittain yksityisteitä kunnossapidon osalta erillisten ehtojen mukaisesti. Kunnassa asiasta tietää tekninen toimisto, joka auttaa yksikkölaskelmien teossa tiekuntia. 

  • Keski-Suomen tiepiiri tiehallinnosta voi myös hakea avustusta yksityistien perusparantamiseen, lisätietoja:http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2000011-v-09yksityisteiden_valtioanvustukset.pdf