uk de

Tiet ja liikenne

Toivakan läpi vie kaksi vilkasliikenteistä ja kohtalaisen suurta tietä. Tie 13 Lievestuoreelta Mikkeliin, sekä valtakunnan merkittävin pohjois-eteläsuuntainen väylä, tie 4 Helsingistä Ouluun.

Lisäksi kunnassa on paljon pienempää yleistä tiestöä ja yksityisiä teitä.

Toivakkaan kuuluu lukuisa määrä järviä, joista merkittävimmät ovat suuret järvet, Leppävesi ja Päijänne. Toivakan keskusta on Leppäveden eteläpäässä.

Tiestöä ylläpitää asemakaava-alueella Toivakan kunta. Yleisten maanteiden ylläpitoa hoitaa Keski-Suomen Ely-keskus. 

 

Julkiset tiet

Asemakaava-alueella, rakennuskaava-alueen kunnossapidosta vastaa kunta.

Yleisten maanteiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa Keski-Suomen Ely-keskus

Liikenteen asiakaspalvelu 

Liikenteen asiakaspalvelu on Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenteen toimialaan kuuluvien tie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu. Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikenneväyliin liittyvät neuvontapalvelut on keskitetty koko maan osalta Liikenteen asiakaspalveluun. Liikenteen asiakaspalvelussa vastataan kysymyksiin, annetaan neuvontaa, käsitellään palautteita ja opastetaan sähköisessä lupa-asioinnissa. Verkkosivuilta löytyy tietoa esim. teiden ja ratojen kunnossapidosta, liikenneturvallisuudesta, väylähankkeista sekä ohjeet liikenteen lupien hakemiseen.

Liikenteen asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä osoitteessa palautevayla.fi tai soittamalla numeroon 0295 020600. Palvelemme asiakkaitamme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa palautevayla.fi  Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie. Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24 h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.

Toivakan kunta
Iltaruskontie 2 
41660 TOIVAKKA