uk de

Tiet ja liikenne

Toivakan läpi vie kaksi vilkasliikenteistä ja kohtalaisen suurta tietä. Tie 13 Lievestuoreelta Mikkeliin, sekä valtakunnan merkittävin pohjois-eteläsuuntainen väylä, tie 4 Helsingistä Ouluun.

Lisäksi kunnassa on paljon pienempää yleistä tiestöä ja yksityisiä teitä.

Toivakkaan kuuluu lukuisa määrä järviä, joista merkittävimmät ovat suuret järvet, Leppävesi ja Päijänne. Toivakan keskusta on Leppäveden eteläpäässä.

Tiestöä ylläpitää asemakaava-alueella Toivakan kunta. Yleisten maanteiden ylläpitoa hoitaa Keski-Suomen Ely-keskus. 

Julkiset tiet

Asemakaava-alueella, rakennuskaava-alueen kunnossapidosta vastaa kunta.

Yleisten maanteiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa Keski-Suomen Ely-keskus

Tiepiirin toiminnasta voi antaa palautetta: tienkäyttäjän linja on auki 24 tuntia vuorokaudessa ja sen tavoittaa numerosta 0200 2100.

 

 


Telfax 014 871 800

Kunnallisteknikko Jouko Reinikainen Puhelin 0400 - 645 208

Toivakan kunta
Iltaruskontie 2 
41660 TOIVAKKA