uk de

Lastensuojelu

Lastensuojelutyön tarkoituksena on lastensuojelulain mukaisesti turvata lapsen oikeudet turvalliseen ja virikkeiseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen kehitykseen ja erityiseen suojeluun ja huolenpitoon hyvässä yhteistyössä perheen kanssa. Lastensuojelutyössä pyritään vaikuttamaan lasten kasvu- ja kehitysoloihin ja tukemaan vanhempia lastensa kasvatuksessa.


Toivakan kunnan lähtökohta on tehdä ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jonka kautta pyritään edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia auttamalla perheitä ajoissa ja ennaltaehkäisemällä erilaisten ongelmien paheneminen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kunnan eri toimijoiden (kuten ennaltaehkäisevä perhetyö, päiväkoti, koulu, neuvola, seurakunta), yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa.

 

Lastensuojelutyön kulku


Lastensuojelutyö alkaa lastensuojeluilmoituksesta tai pyyntönä lastensuojelutarpeen selvittämisestä, joka tehdään yhteistyössä vanhempien ja lapsen kanssa. Lastensuojeluilmoitus voi olla vanhempien, lapsen itsensä, viranomaisen tai jonkun muun tahon tekemä.

Ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen aloitetaan lastensuojelutarpeen selvitystyöskentely, jonka tekee kunnan sosiaalityöntekijä työparinaan pääasiassa perhetyöntekijä. Selvitystyöskentelyn aikana tavataan sekä lapsia että vanhempia. Tarvittaessa ollaan yhteydessä esimerkiksi kouluun, päiväkotiin tai muihin lasta hoitaviin tahoihin. Työskentelyn tarkoituksena on kartoittaa perheen vahvuudet ja muutostarpeet lapsen ja perheen näkökulmasta. Selvitystyöskentelyn pohjalta tehdään päätös siitä, aloitetaanko lastensuojeluasiakkuus sekä siitä, millaista tukea perheelle tarjotaan.

Avohuolto

Päivähoito, ennaltaehkäisevä perhetyö, tukihenkilö tai -perhe, terapia, perhetyö sekä lapsen ja perheen harkinnanvarainen taloudellinen tukeminen esimerkiksi kuntouttavan harrastuksen muodossa ovat yleisimpiä avohuollon tukitoimena myönnettäviä palveluita. Toivakkalaisten käytettävissä on myös perheneuvolan palvelut, joiden pariin lastensuojelu voi perheitä ohjata. Lapsen perhehoito tai laitoshuolto voidaan toteuttaa avohuollollisena toimenpiteenä.

Sijaishuolto

Mikäli lapsen hoidon ja huolenpidon laiminlyönti tai lapsen oma käyttäytyminen eivät ole riittävästi korjattavissa lastensuojelun avohuollon keinoin, lapsi voidaan sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaishuoltoon huostaanoton muodossa. Huostaanotosta päättää perusturvajohtaja sosiaalityöntekijän esityksestä vanhempien kuulemisen jälkeen.

Kiireellisessä sijoituksessa vanhempien kuuleminen voidaan joutua jättää tekemättä lapsen edun takaamiseksi. Lapsi tulee sijoittaa hänen tarpeitaan vastaavaan paikkaan, mutta ensisijaisesti tulee kartoittaa lapsen sijoitusmahdollisuudet perhehoitoon.

Mikäli vanhemmat tai 12 vuotta täyttänyt lapsi vastustavat huostaanottoa, päätöksen tekee hallinto-oikeus. Perheen kanssa pyritään tekemään hyvää yhteistyötä kaikilla lastensuojelun tasoilla. 18 vuotta täytettyään huostaan otetulla lapsella on oikeus jälkihuoltoon, jolla pyritään tukemaan nuoren itsenäistymistä. Jälkihuollon sisältö vaihtelee lapsen tai nuoren tarpeiden mukaan.

 

Muut palvelut

Lapsille ja perheille on tarjolla kattavasti erilaisia palveluita, joiden pariin pääsee myös ilman lastensuojeluasiakkuutta. Näitä palveluita ovat muun muassa aikuissosiaalityön kautta tehtävä lapsiperhekohtainen työ, vuoden 2012 alusta alkanut ennaltaehkäisevä perhetyö, perheneuvolan palvelut, kriisikeskus Mobilen ja Kirkon Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut. Perheneuvolan palveluita käytetään myös oppilashuoltotyössä sekä kouluvalmiustutkimuksissa. Perheiden hyväksi pyritään tekemään moniammatillista yhteistyötä kullekin perheelle tarpeellisten toimijoiden kanssa ja ohjaamaan heitä tarvittavien palvelujen piiriin. Perheet voivat hakeutua palveluihin myös oma-aloitteisesti.

 

Yhteystiedot

Sosiaaliohjaaja
Elisa Mustonen
050-400 4608
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.