uk de

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityiset palveluntuottajat näet TÄÄLTÄ

 

Hoitajat noudattavat kunnallisia asiakasmaksuja.

Lasten yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen varhaiskasvatuksen tuottaja. Mikäli lapsen hoidon järjestämiseen saadaan varhaiskasvatuksen palveluseteliä, ei yksityisen hoidon tukea makseta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan toimistosta, josta saa myös lisätietoja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan varhaiskasvatuksen tuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon tuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että perheessä on alle 3 vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuspaikassa. Silloin oikeus tukeen on myös perheen muilla alle kouluikäisillä lapsilla, jotka hoidetaan samalla tavalla.

Edellytyksenä tuen saamiselle on, että perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen hoidon tuottaja. Hoidon tuottaja voi olla yksityinen päiväkoti tai ryhmäperhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja.

Kelan palvelut saat Kunnanvirastolta.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli/raha

Toivakan kunnassa yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita joko palveluseteli/raha tai lakisääteinen yksityisen hoidon tuki. Varhaiskasvatuksen palveluseteli/raha hakemus tehdään sähköisesti alla olevasta linkistä.

Palveluseteli/raha on lapsikohtainen ja samanaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen ei voi saada yksityisen hoidon tukea eikä kotihoidon tukea.

Palvelusetelin/rahan  suuruus määräytyy siten, että kattohinnasta vähennetään asiakasmaksu, jonka perhe maksaisi kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Palveluntuottaja perii perheen kanssa sopimansa asiakasmaksun.

Lapsen kotona tapahtuva hoito perustuu perheen ja hoitajan väliseen työsopimukseen, jossa määritellään hoitajan palkka. Kunta suorittaa hoitajan saamasta palvelurahasta ennakonpidätyksen. Perhe maksaa ennakonpidätyksen palvelurahan ylittävästä palkkasummasta ja työnantajakulut hoitajan koko palkasta.
Lisätietoja antavat palveluntuottajat sekä päivähoidon johtaja
(0400) 237 133
 
Lisätietoja saa myös sivuilta: