uk de

Opiskelijastipendi

Toivakan kunta myöntää 300 euron opiskelijastipendin opiskelijalle, jonka kotipaikka on koko opintojen ajan ollut Toivakassa. Stipendi myönnetään valmistuneelle opiskelijalle, joka on suorittanut ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon tai muun vähintään saman laajuisen tutkinnon. Stipendi voidaan myöntää tutkinnon valmistuttua. Stipendi on tarkoitettu alle 25-vuotiaille.

Stipendiä voi hakea oheisella lomakkeella, johon tulee liittää tarpeelliset tiedot stipendin saamisen edellyttämien ehtojen täyttymisestä. Stipendihakemukset toimitetaan kunnan kirjaamoon ja stipendin saamisesta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Hakemuslomake: tulostettava (pdf) / sähköisesti täytettävä (docx)

Ohjeita hakemukseen vaadittavista liitteistä:

1. Opiskelutodistus, josta ilmenee opintojen aloitus- ja päättymispäivä ja suoritettu tutkinto. Pyydä todistusta tarvittaessa oppilaitoksesta.

2. Todistus, josta ilmenee kotikunta ja siellä asumisen alkamispäivä. Esimerkiksi väestörekisterikeskuksen (www.vrk.fi) verkkopalvelusta voi tarkistaa omat tietonsa, joissa ilmenee myös kotikunta ja sinne muuttopäivä. Esimerkiksi tuloste väestötietojärjestelmän raportista riittää (ohjekuva). Muukin vastaava ote käy. Rekisteriotteen ei tarvitse olla viranomaisen myöntämä. Toivakan kunta pidättää oikeuden tarkistaa tiedon omista lähteistään.

Annettuja tietoja käytetään vain opiskelijastipendin myöntämistarkoituksessa eikä yksityisiä henkilötietoja nimeä ja opintotietoja lukuunottamatta säilytetä stipendin myöntämisen jälkeen.