uk de

Puulan Seutuopisto

Kansalaisopisto

Toivakassa Puulan Seutuopisto tarjoaa kansalaisopisto-opetusta ja taiteen perusopetusta. Puulan Seutuopisto toimii Joutsan, Kangasniemen ja Toivakan kuntien alueilla Keski-Suomessa ja sen omistaa Joutsan kunta. Kurssitarjontaa seutuopistolla on noin 11000 tuntia vuodessa.

Opistossa järjestetty kansalaisopisto-opetus painottuu taide- ja taitoaineisiin, terveyttä edistäviin aineisiin sekä tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia kehittäviin ja aktiivista kansalaisuutta tukeviin aineisiin.

Taiteen perusopetusta järjestetään opiston yhteydessä toimivissa taidekoulussa ja musiikkikoulussa. Toivakan taidekoulu ja musiikkikoulu tarjovat taiteen perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaista opetusta käsityössä, kuvataiteessa ja musiikissa. Tuntikehys opetukselle muotoutuu kuntien asettamien tavotteiden mukaan. Musiikkikoulu antaa Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton vaatimusten mukaista opetusta pianon, viulun sekä harmonikan soitossa.

Toivakan Taidekoulu

Taidekoulu on 6-16 -vuotiaiden lasten ja nuorten oma opiskelupaikka, jossa opitaan visuaalista ilmaisua ja muotoilua. Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa taidekasvatusta. Opetus on lakisääteistä, vuosittain etenevää ja tavoitteellista toimintaa. Lapsilähtöisyys, tekemisen ilo ja oppilaan oman luovuuden tukeminen ovat keskeisiä arvoja taidekoulussa. Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas eri tekniikoihin ja materiaaleihin kuvallisen ilmaisun, käsityön ja muotoilun avulla. 

Toukokuussa oppilaiden työt ovat esillä taidekoulun näyttelyssä, jonka rakentaminen on osa taiteen perusopetuksen opetusta lapsille ja nuorille. Taidekoulun oppilaalla on mahdollisuus saada päättötodistus. Tämä vaatii useamman vuoden pitkäjänteistä opiskelua. Toivakan taidekoulun tilat ovat Lastenkulttuuritalo Puukkiksella.

Lasten ja nuorten lisäksi myös aikuiset (yli 16 v.) voivat opiskella taidekoulussa visuaalista ilmaisua ja muotoilua. Tavoitteena on lisätä itseilmaisutaitoa, luovuutta, kykyä arvostaa kulttuuria sekä säilyttää ja kehittää sitä edelleen. Opetus alkaa perusopinnoista ja jatkuu työpajaopintoina. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen ja oman kiinnostuksen mukaisen opiskelun.

Toivakan Musiikkikoulu

Toivakan musiikin taiteen perusopetuksesta vastaa musiikkikoulu. Opetus on lakisääteistä, vuosittain etenevää ja tavoitteellista toimintaa. Lisäksi Puulan Seutuopiston musiikkileikkikoulu eli Muskari tarjoaa musiikin opetusta 1-4 -vuotiaille. Myös useimmat Puulan Seutuopiston muut musiikin kurssit sopivat lapsille ja nuorille.


Kurssitarjonta:
http://www.puulanseutuopisto.fi/opiskelija/

Yhteystiedot:
http://www.puulanseutuopisto.fi/yhteystiedot/