uk de

Yleiskaavat

Parhaillaan ovat vireillä Rantaosayleiskaavan muutos sekä kirkonkylän osayleiskaava.

Rantaosayleiskaavojen muutoksen ja laajennuksen sekä kirkonkylän asemakaavan muutoksen ja laajennuksen vireilletulo (MRL 62 ja 63 §, MRA 30 §

Toivakan kunta on ryhtynyt valmistelemaan kunnan rantaosayleiskaavojen muutosta ja laajennusta sekä kirkonkylän asemakaavan muutosta ja laajennusta.

Rantaosayleiskaavojen muutos koskee vireilletulo- ja valmisteluvaiheessa Toivakan kunnan Läntisen alueen rantaosayleiskaavaa sekä pääosia Itäisen alueen rantaosayleiskaavan ja Leppäveden rantaosayleiskaavan alueista. Rantaosayleiskaavojen laajennus koskee Päijänteen ranta-alueen tausta-alueita sekä Huikon ja Nisulan kyläalueita. Suunnittelualuetta tarkennetaan kaavaprosessin aikana.

Kirkonkylän asemakaavan muutos koskee koko voimassaolevaa asemakaavaa sekä sen laajennusta Viisarimäen suuntaan. Suunnittelualuetta tarkennetaan kaavaprosessin aikana.

24.4.2014

Toivakan kunnanhallitus

OAS kirkonkylä

OAS Läntinen alue

OAS Itäinen alue ja Leppävesi

Liitekartta