uk de

Ranta-osayleiskaavat

Voimassa olevat ranta-osayleiskaavat.

Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaava

Osa-alue 1 ja Huikon kylän osayleiskaava

Toivakan kunnanvaltuusto on 11.12.2017 § 124 hyväksynyt (MRL 37 §) Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen (osa-alue 1) ja Huikon kylän osayleiskaavan. Voimaantulo 24.5.2018. Kaavan voimaantulon ulkopuolelle jää Tyynelä –nimiseen emätilaan kuuluvat kiinteistöt Tyynelä 850-405-4-23, Särkänniemi 850-405-4-350 ja Valkeasuo 850-405-4-353. Näiden kiinteistöjen osalta kaavan voimaantulo 20.6.2019.

Osa-alue 2 

Toivakan kunnanvaltuusto on 12.11.2003 § 58 hyväksynyt Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan ja voimaantulo 1.7.2009. Osa-alueen 2 muutos on meneillään (hyväksymisvaiheessa 6/2019).

Särkijärvi

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava

Toivakan kunnan läntisen alueen rantaosayleiskaavan voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti.

Toivakan kunnanvaltuuston 11.11.2004 (§ 73) hyväksymä läntisen alueen rantaosayleiskaava on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella lukuun ottamatta tilojen Pöytäoja RN:o 3:70 (Päijänne), Markkula RN:o 1:319 (Vihijärvi), Välilä RN:o 1:96 (Vääräjärvi), Metsä-Pökkölä RN:o 1:107 (Vääräjärvi) ja Suomäki RN:o 1:27 (Piililänlampi) aluille osoitettujen maatilojen talouskeskusten käyttöön tarkoitettujen uusien saunojen rakennusalojen kohdemerkintöjä, joiden osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 24.2.2006 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Läntinen rantaosayleiskaava

Toivakan Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alue 1

Toivakan kunnan Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 1 voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti. Toivakan kunnanvaltuuston 13.8.2007 (§ 56) hyväksymä Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alue 1 on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Toivakan Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alue 2

Toivakan kunnan Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alueen 2 voimaantulo saatetaan tiedoksi MRL 200 §:n 1 mom. ja MRA 93 §:n mukaisesti. Toivakan kunnanvaltuuston 13.8.2007 (§ 57) hyväksymä Leppäveden rantaosayleiskaavan osa-alue 2 on saanut lainvoiman ja tulee voimaan tällä kuulutuksella lukuun ottamatta tilan Rajakallio RN:o 2:158 aluetta, jonka osalta Hämeenlinnan hallinto-oikeus 9.12.2008 / Korkein hallinto-oikeus 7.4.2009 kumosi kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksen.

Leppäveden rantaosayleiskaava