uk de

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistaminen

Kaupanvahvistajan on oltava läsnä kiinteistön kauppaa, vaihtoa, lahjaa tai jakosopimusta allekirjoitettaessa. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Kaupanvahvistajat voivat vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee.

Kaupanvahvistajan tehtävät

Kaupanvahvistaja toimii luovutuksen todistajana ja samalla tarkistaa osapuolten henkilöllisyyden ja luovutuksen muodollisen pätevyyden. Luovutusta ei saa vahvistaa, jos on perusteltua aihetta epäillä luovutuksen pätevyyttä. Kaupanvahvistaja merkitsee todistuslausumansa jokaiseen luovutuskirjaan, kun luovutuksen osapuolet ovat allekirjoittaneet luovutuskirjan. Todistuksesta tulee käydä ilmi luovutuskirjan allekirjoittajien nimet sekä luovutuskirjan vahvistamispaikka ja -aika. Lisäksi kaupanvahvistaja allekirjoittaa todistuksen ja merkitsee siihen kaupanvahvistajan tunnuksen. Kaupanvahvistaja antaa luovutuksensaajalle ohjeet lainhuudon hakemista varten. Varsinaisen kaupanteon jälkeen kaupanvahvistaja tekee kiinteistönluovutusilmoituksen, jolla tieto luovutuksesta menee mm. maanmittauslaitokselle ja sille kunnalle, jonka alueella luovutettava kohde sijaitsee. Kiinteistönluovutusilmoitus on tehtävä kahden päivän kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta.

Luovutuskirja

Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto, lahja tai jakosopimus. Luovutuskirja on asiakirja, josta ilmenee omaisuuden luovutus. Luovutuskirja voi olla esimerkiksi kauppasopimus tai lahjakirja. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Luovutuskirjasta on käytävä ilmi vähintään luovutustarkoitus, luovutuksen kohde, luovuttaja ja luovutuksensaaja sekä tiedot kauppahinnasta tai muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja. Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan.

Maksu

Kaupanvahvistaja perii kaupanvahvistuksesta 120 euroa (v. 2017). Kaupanvahvistaja voi lisäksi periä korvausta matkakustannuksistaan.