uk de

Avoimia työpaikkoja

 

PERUSTURVAJOHTAJAN VIRKA - SIJAISUUS

Persoonallinen, sopivasti erilainen, sosiaalinen, luonnon ystävä. Tulevaisuuteen suuntaava ja elämänmyönteinen. Monien mahdollisuuksien koti. Sellainen on Toivakka – vähän niin kuin sinäkin. Siksi Toivakka tuntuu niin hyvältä.

Haemme perusturvajohtajan sijaista ajalle 1.9.-31.12.2018. Perusturvajohtajamme virkavapaa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun parissa jatkuu mahdollisesti uudistukseen asti, joten sijaisuus voi jatkua nyt ilmoitettua pidempänä.

Perusturvajohtaja johtaa kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa ja suunnittelua sekä toimii perusturvalautakunnan esittelijänä. Perusturvajohtajan tehtäväkokonaisuuteen kuuluu yhteistyö eri vastuualueiden kanssa, esimiesvastuu, oman toimialan kehittäminen, hallinto ja talousvastuu. Perusturvajohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Toivakan kunnan terveyspalvelut tuottaa Seututerveyskeskus. Kunnassa on oma terveyskeskus. Tiiviiseen ja eteenpäin suuntaavaan sosiaalitoimen työtiimiimme kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä, työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori ja etsivä nuorisotyöntekijä. Perusturvajohtaja johtaa sosiaalitoimen tiimiä. Lisäksi perusturvajohtajan alaisuuteen kuuluvat vanhus- ja vammaispalvelut, joita tuotetaan osittain itse ja osittain ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Sijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Eduksi luetaan sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä huumausainetestitulos. Virassa on kahden kuukauden koeaika.

Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee toimittaa ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen sunnuntaihin 22.7.2018 klo 21:00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse:

Toivakan kunta
Kunnanhallitus
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen, puh. 041 466 6058, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali, puh 040 687 6772, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja Toivakan kunnasta osoitteessa www.toivakka.fi.

Toivakassa 14.6.2018

Toivakan kunta

 

PALVELUVASTAAVAN VIRKA, VANHUSPALVELUT

Persoonallinen, sopivasti erilainen, sosiaalinen, luonnon ystävä. Tulevaisuuteen suuntaava ja elämänmyönteinen. Monien mahdollisuuksien koti. Sellainen on Toivakka – vähän niin kuin sinäkin. Siksi Toivakka tuntuu niin hyvältä.

Haemme vanhuspalveluiden palveluvastaavaa toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.9.2018 alkaen.

Palveluvastaava vastaa kunnan vanhuspalveluista perusturvajohtajan alaisuudessa. Vanhuspalveluista kunta tuottaa itse kotihoitoa ja muita palvelumuotoja järjestetään pääosin ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä. Viran toimivaltaan kuuluvat vanhuspalveluiden palvelu-, palveluseteli- ja maksupäätökset kotihoidossa, palveluasumisessa, omaishoidossa, perhehoidossa ja mahdollisissa muissa palvelumuodoissa. Lisäksi palveluvastaava toimii kotihoidon henkilöstön esimiehenä ja tarvittaessa kotihoidon kenttätyössä.

Pätevyysvaatimuksena virkaan on sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai vastaava. Eduksi katsotaan kokemus ja tuntemus kotihoidosta ja muista vanhuspalveluista erityisesti kuntatoimijan näkökulmasta sekä esimieskokemus tai muu johtamisosaaminen.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä huumausainetestitulos.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee toimittaa ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen sunnuntaihin 22.7.2018 klo 21:00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse:

Toivakan kunta
Perusturvalautakunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen, puh. 041 466 6058, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Markku Järvenpää, puh. 040 758 9713, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja Toivakan kunnasta osoitteessa www.toivakka.fi.

Toivakassa 14.6.2018

Toivakan kunta

 

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA

Persoonallinen, sopivasti erilainen, sosiaalinen, luonnon ystävä. Tulevaisuuteen suuntaava ja elämänmyönteinen. Monien mahdollisuuksien koti. Sellainen on Toivakka – vähän niin kuin sinäkin. Siksi Toivakka tuntuu niin hyvältä.

Haemme sosiaalityöntekijää toistaiseksi voimassa olevaan virkaan 1.9.2018 alkaen.

Tiiviiseen ja eteenpäin suuntaavaan työtiimiimme kuuluu kaksi sosiaalityöntekijää, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä, työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori ja etsivä nuorisotyöntekijä. Sosiaalityöntekijän työ on yhdennettyä sosiaalityötä, joka sisältää esim. lastensuojelun, vammaispalveluiden, aikuissosiaalityön ja lastenvalvonnan sekä sosiaalihuoltolain mukaisia työtehtäviä. Sosiaalityöntekijöiden välistä työnjakoa voidaan muokata työntekijöiden työkokemuksen ja koulutuksen mukaisesti.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES). Myös sosiaalityön opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun, voi tulla valituksi tehtävään määräajaksi (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 §).

Edellytämme valittavalta kykyä itsenäiseen asiakastyöskentelyyn ja päätöksentekoon, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä intoa kehittää sosiaalityötä Toivakan asukkaiden hyväksi.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä huumausainetestitulos. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Toivakan kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset tulee toimittaa ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen sunnuntaihin 22.7.2018 klo 21:00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai postitse:

Toivakan kunta
Perusturvalautakunta
Iltaruskontie 2
41660 Toivakka

Lisätietoja antavat johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Rikalainen, puh. 050 551 6473 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen, puh. 041 466 6058, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lisätietoja Toivakan kunnasta osoitteessa www.toivakka.fi.

Toivakassa 14.6.2018

Toivakan kunta