uk de

Avoimet työpaikat

Sijaisuuksia lähihoitajille

Toivakan kunta hakee lähihoitajia (2-3 hlö) sijaisuuksiin Toivakan vanhushuollon asumispalveluihin / kotihoitoon. Työ on kokoaikatyötä/kolmivuorotyötä ja työn kesto 1-6 kk. Työkokemusta toivotaan hakijoilla olevan yli yksi vuosi, mutta myös valmistuneet/valmistumassa olevat otetaan huomioon. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Hakijoilta toivotaan löytyvän kokemusta vanhustyöstä ja asumispalveluista / kotihoidosta sekä voimassa olevat lääkeluvat. Näiden lisäksi hakijoilta toivotaan positiivista mieltä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Yhteystiedot:

Hanna Manninen: hanna.manninen (at) toivakka.fi, 040 8393 489

 

Kirjastonjohtaja

Toivakan kunnankirjastoon haetaan KIRJASTONJOHTAJAA. Kirjastolla on yksi toimipiste ja henkilökuntaa on johtajan lisäksi kaksi. Toivakan kunnankirjasto kuuluu Keski-kirjastojen kirjastokimppaan ja toimii myös omatoimikirjastona.

Kirjastonjohtajan tehtävänä on kehittää Toivakan kirjaston toimintaa ja huolehtia siitä, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Kirjastonjohtaja toimii kirjaston henkilökunnan esimiehenä, vastaa kouluyhteistyöstä sekä yhteistyöstä muiden seutukirjastojen kanssa. Kirjastonjohtaja toimii myös Toivakan kunnan kulttuurivastaavana huolehtien mm. kunnan Kulttuuriaitta -yhteistyöstä.

Tehtävässä edellytetään innovatiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Kirjastonjohtajalta toivotaan myös verkostoitumistaitoja ja mielenkiintoa toimia yhteistyössä Toivakan kunnan järjestötoimijoiden kanssa.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Virka täytetään 1.1.2018 lähtien toistaiseksi. Valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka täytetään neljän kuukauden koeajalla. Lisätietoja tehtävästä antaa sivistystoimenjohtaja Juhani Holopainen, puh. 050 541 9826.

Hakemukset, joihin liitetään CV ja kelpoisuuden osoittavat todistukset, lähetetään postitse osoitteeseen Toivakan kunnan sivistyslautakunta, Salomonin tie 3, 41660 Toivakka. Hakuaika päättyy 19.10.2017 klo 15.