Voimaantulokuulutus Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaavan muutos (osa-alue 2)