Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos, ehdotus