Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi hyväksyminen