Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 2, luonnos nähtävillä