Tiedoksiantokuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta koskien maa-ainesten ottamista