Rakennusjärjestyksen päivittäminen 2022-2023, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtäville