Kuulutus päätöksestä tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Metsähallitus Metsätalous Oy

Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta § 1/2021, melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta, maa-ainesten louhinta ja murskaus Leppälän maa-ainesalueella 15.4. – 30.6.2021, Metsähallitus Metsätalous Oy.

Ympäristösihteeri on 12.3.2021 hyväksynyt ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen, melua ja tärinää koskevan ilmoituksen.

Metsähallitus Metsätalous Oy louhii ja murskaa maa-aineksia Leppälän maa-ainestenottoalueella ja tämä toiminta aiheuttaa melua ja tärinää ympäristöön. Alue sijaitsee Taka-Toivakassa, Toivakan keskustasta noin 8,5 km itään sekä Kangasniemen kunnan rajasta noin 2 km länteen. Melua aiheuttavaa toimintaa harjoitetaan 15.4. – 30.6.2021 välisenä aikana, kuitenkin yhteensä alle 50 vuorokauden aikana, ma – pe klo 7 – 22 välisenä aikana. Viranomainen katsoo, että päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen toimintaa voidaan harjoittaa ilmoitettuna ajankohtana.

Nähtävilläpito

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.toivakka.fi ja ajanvarauksella Toivakkatalolla teknisessä toimessa osoitteessa Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä verkkosivuilla julkaisemisajankohdasta eli 19.3.2021.

Muutoksenhaku

Päätökseen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusaika päättyy 19.4.2021.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

 

Lisätietoja päätöksestä antaa rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388 tai jari.vuopio@toivakka.fi

 

Toivakassa 12.3.2021, ympäristölautakunta

 

Meluilmoitus (pdf)

Melupäätös (pdf)

Takaisin kuulutuksiin