Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala Oy sekä ympäristölupapäätöksestä Setsuuri Oy