Kuulutus Keski-Suomen maakuntakaava 2040 vireilletulosta ja Ikuisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (I-OAS) nähtävilläolosta