Tiedote vesihuoltolaitoksen asiakkaille vesimittareiden vaihdosta